Kurs kat. B dostępny także z automatyczną skrzynią biegów

Duża dostępność pojazdów, dogodne terminy kursów

Szeroki wybór kategorii praw jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Komfortowa i dobrze wyposażona sala edukacyjna

Badania psychologiczne dostępne na miejscu


Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Prowadzimy warsztaty dla instruktorów zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

  • Psychologia - 1 godz.
  • Metodyka nauczania - 1 godz.
  • Prawo o ruchu drogowym - 1 godz.
  • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu - 1 godz.
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego - 1 godz.
  • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia - 1 godz.


2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców - 2 godz.

3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego - 2 godz.


Zajęcia praktyczne:

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) - 1 godz.

2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) - 1 godz.

3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów - 2 godz.


Zaświadczenie

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

Jeżeli instruktor spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym biurem

formularz kontaktowy