Kurs kat. B dostępny także z automatyczną skrzynią biegów

Duża dostępność pojazdów, dogodne terminy kursów

Szeroki wybór kategorii praw jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Komfortowa i dobrze wyposażona sala edukacyjna

Badania psychologiczne dostępne na miejscu


Podesty ruchome przejezdne

Cel szkolenia: Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Czas trwania kursu 35 godzin.

Warunki przystąpienia do kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie min. podstawowe,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.


Ramowy program szkolenia:

  • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne,
  • eksploatacja,
  • BHP,
  • zajęcia praktyczne.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym biurem

formularz kontaktowy