Kurs kat. B dostępny także z automatyczną skrzynią biegów

Duża dostępność pojazdów, dogodne terminy kursów

Szeroki wybór kategorii praw jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Komfortowa i dobrze wyposażona sala edukacyjna

Badania psychologiczne dostępne na miejscu


Obsługa suwnic

Suwnice sterowane z poziomu roboczego IIS

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy w zakresie obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego podlegających dozorowi technicznemu: suwnic i wciągników hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz żurawi warsztatowych.

Czas trwania kursu 35 godzin.

Warunki przystąpienia do kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę przy suwnicach,
  • wykształcenie min. podstawowe.


Ramowy program nauczania:

  • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • budowa urządzeń,
  • BHP przy obsłudze urządzenia,
  • zajęcia praktyczne.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym biurem

formularz kontaktowy