Kurs kat. B dostępny także z automatyczną skrzynią biegów

Duża dostępność pojazdów, dogodne terminy kursów

Szeroki wybór kategorii praw jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Komfortowa i dobrze wyposażona sala edukacyjna

Badania psychologiczne dostępne na miejscu


Kurs wózków jezdniowych

Kurs na kierowcę wózka jezdniowego (widłowego) z napędem silnikowym wraz z wymianą butli

Cele szkolenia:

  • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków jezdniowych różnych typów wraz z wymianą butli
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi obsługi wózka jezdniowego
  • poznanie z zasadami bezpiecznej wymiany butli gazowej podczas eksploatacji wózków jezdniowych


Warunki uczestnictwa w kursie:

  • wykształcenie min podstawowe
  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych


Osoby uczestniczące w kursie otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.


Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym biurem

formularz kontaktowy