Kurs kat. B dostępny także z automatyczną skrzynią biegów

Duża dostępność pojazdów, dogodne terminy kursów

Szeroki wybór kategorii praw jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Komfortowa i dobrze wyposażona sala edukacyjna

Badania psychologiczne dostępne na miejscu


Szkolenia zawodowe

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Przeznaczona jest dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku  (21 lat dla kat. C i 24 lata dla kat. D).

Szkolenie składa się z 260h zajęć teoretycznych oraz 20h zajęć praktycznych.

Do rozpoczęcia szkolenia wymagany jest Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ).

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją powołaną przez Wojewodę Łódzkiego.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie  dla kierowców, którym prawo  jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r. Kurs Kwalifikacji wstępnej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Szkolenie składa się ze 130h zajęć teoretycznych oraz 10h zajęć praktycznych.

Do rozpoczęcia szkolenia wymagany jest Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ).

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją powołaną przez Wojewodę Łódzkiego.
SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe kierowców to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla osób którym prawo  jazdy kat. D zostało wydane do dnia 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane do dnia 10.IX.2009r.

Szkolenie obejmuje 35 h teorii. Do rozpoczęcia szkolenia wymagany jest Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ).

W CELU UZYSKANIA PKZ NALEŻY ZROBIĆ BADANIA PSYCHOLOGICZNE, KTÓRE MOŻNA WYKONAĆ NA MIEJSCU!!! (Kliknij tutaj)


Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym biurem

formularz kontaktowy