Kurs kat. B dostępny także z automatyczną skrzynią biegów

Duża dostępność pojazdów, dogodne terminy kursów

Szeroki wybór kategorii praw jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Komfortowa i dobrze wyposażona sala edukacyjna

Badania psychologiczne dostępne na miejscu


Obsługa HDS

Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych IIŻ (HDS)

Żuraw przenośny (przeładunkowy) to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służąca do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku; w tym żurawie leśne służące do załadunku i rozładunku drewna (zalicza się tu również harvestery i forwardery - specjalistyczne maszyny przeznaczone do zrywki lub/i transportu drewna).

Nazwa potoczna: dźwig do drewna, do zrywki (dotyczy harvesterów i forwarderów)

Cel szkolenia: Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych.

Warunki przystąpienia do kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora żurawi przenośnych i przewoźnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.


Ramowy program szkolenia:

  • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne, eksploatacja żurawi,
  • BHP przy obsłudze urządzenia,
  • zajęcia praktyczne.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym biurem

formularz kontaktowy