Kurs kat. B dostępny także z automatyczną skrzynią biegów

Duża dostępność pojazdów, dogodne terminy kursów

Szeroki wybór kategorii praw jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Komfortowa i dobrze wyposażona sala edukacyjna

Badania psychologiczne dostępne na miejscu


Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Co to jest profil PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę - to elektroniczny zapis danych o osobie ubiegającej się o prawo jazdy. Od dnia 19 stycznia 2013 roku ? każda osoba zamierzająca rozpocząć kurs nauki jazdy musi wygenerować w swoim Starostwie unikalny numer PKK. Profil Kandydata na Kierowcę jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Żeby rozpocząć kurs ? musisz najpierw odwiedzić swój urząd i uzyskać numer PKK.


Po co mi numer PKK?

Otrzymany numer PKK jest niezbędny kandydatowi do odbycia szkolenia jak również do zapisania na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Gdzie uzyskać numer PKK?

PKK jest wydawany bezpłatnie przez Wydział Komunikacji w miejscu Twojego zameldowania. Czas oczekiwania: od ręki, lub do 2 dni roboczych. Jeśli mieszkasz w innym miejscu, niż jesteś zameldowany, dokumenty możesz złożyć w dowolnym Wydziale Komunikacji, ale wyrobienie PKK potrwa wtedy dłużej ? około 30 dni.


A co jeśli robię 2 kategorie prawa jazdy?

Na każdą kategorię jest generowany osobny PKK. W przypadku złożenia wniosku na dwie kategorie w wydziale komunikacji zostaną wygenerowane dwa niezależne PKK każdy z unikalnym numerem. (np. jeśli ktoś jednocześnie robi kat. A i B )


Jak uzyskać numer PKK?

1 Krok | Musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Jeśli robisz prawo jazdy kategorii C, C+E, D1 lub D, potrzebne Ci będzie także badanie psychotechniczne. Takie orzeczenia może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań kierowców przez wojewodę. Wszystkie potrzebne badania możesz wykonać przez nasz ośrodek. Przewodnik Kursanta (Instrukcja uzyskania profilu PKK)

2 Krok | Następnie musisz zrobić wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca Ciebie bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, pozycja frontalna.

3 Krok | Teraz musisz udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania Wydziału Komunikacji i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów: dowód tożsamości (Dowód Osobisty lub Paszport) jedną fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (jak wyżej), orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (druk pobierasz od szkoły lub znajdziesz druk w urzędzie), kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy np. kat.B1), wypełniony WNIOSEK (pobierasz ze szkoły lub znajdziesz ten druk w urzędzie).

Urzędnik na poczekaniu wygeneruje numer, a Ty otrzymasz wydrukowane potwierdzenie. Z gotowym numerem PKK pojawiasz się u nas i możesz już rozpocząć kurs.

Życzymy Powodzenia!Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym biurem

formularz kontaktowy